Chèn vào thẻ Standee Banner Cuốn Nhựa 80×200 - dịch vụ truyền thông Thành phố

Standee Banner Cuốn Nhựa 80×200

145,000 130,000

Kích thước : 0.79x2m, chất liệu PP trong nhà hoặc ngoài trời tùy nhu cầu, cắt sát hai bên, để dư 2 đầu trên, dưới 3cm
Trọng lượng: 1Kg